Vsak dan za pest zdravil

Leta 2017 je imel družinski zdravnik v Sloveniji približno dvesto pacientov, ki jim je predpisal deset ali več različnih zdravil hkrati

foto: Pexels/ Pixabay, cc

Slovenski zdravniki predpišejo iz leta v leto več receptov. Narašča pa tudi število ljudi, ki vsakodnevno jemljejo deset ali več zdravil hkrati. Klinična farmacevtka asist. dr. Alenka Kovačič iz Splošne bolnišnice v Murski Soboti pravi, da so med njenimi bolniki celo taki, ki morajo vsak dan vzeti tudi po sedemindvajset tablet.

Domače in tuje študije kažejo, da so polifarmaciji oziroma polifarmakoterapiji pogosto izpostavljeni starostniki, ki bivajo v domovih za starejše.

Zdravljenje, ki zahteva uživanje več zdravil hkrati, ima lahko številne negativne posledice, opozarja dr. Kovačič. Prof. dr. Mojca Kerec Kos s Fakultete za farmacijo v Ljubljani pa dodaja, da je zdravljenje, ki zahteva kombinacijo več zdravil hkrati, pogosto tudi upravičeno. Slika torej še zdaleč ni črno-bela.

Obvladovanje polifarmacije oziroma polifarmakoterapije zahteva veliko znanja, volje in sodelovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje je v ta namen vzpostavil program farmacevtskega svetovanja, ki se zdaj izvaja že v 35. zdravstvenih domovih po Sloveniji.

Kako nevarna je polifarmacija? Kdo je najbolj ogrožen? Kdaj nevarnost prevlada nad dobrobitjo? Kako polifarmacijo poganjajo interesi farmacevtske industrije? Temo poglobimo in raziščemo v oddaji Intelekta – prihodnji torek po 10. uri na Prvem.