Aktualno

Migracije so globalno transnacionalno vprašanje

Marakeška politična deklaracija in globalni sporazum Združenih narodov o varnih, urejenih, regularnih migracijah nista pravno-formalno zavezujoča dokumenta

8223673804_9d03ef08f7_k
foto: ILO in Asia and the Pacific

Marakeška deklaracija dviguje prah, a ni pravno-formalno zavezujoč dokument. Že v naslovu govori o tem, da je to politična deklaracija in tudi globalni sporazum oz. dogovor o migracijah Združenih narodov eksplicitno govori, da je to politično zavezujoč dokument,” razloži izr. prof. dr. Petra Roter s Katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

Ne en ne drug dokument torej nista pravno-formalno zavezujoča po mednarodnem pravu. Eksplicitno je zapisano tudi, da je dogovor Združenih narodov skladen z načeli mednarodnega prava v prijateljskih odnosih med državami, torej tudi varuje in v ničemer ne omejuje suverenosti držav. Kakršna koli druga interpretacija je preprosto netočna.

Oba dokumenta sta namenjena skupnemu, globalnemu reševanju vprašanja migracij.

Oba dokumenta urejujeta to vprašanje na način deljene odgovornosti, solidarnosti, na podlagi človekovih pravic, preprečevanja diskriminacije. Oba dokumenta si prizadevata za to, da se odpravijo vzroki za migracije. Torej dokumenta v nobeni točki ne spodbujata migracij, ne spodbujata tega, da bi ustvarjali pogoje za to, da bi ljudje migrirali, se preseljevali, ampak naslavljata vzroke za to, da bi omogočili ljudem, da se jim ne bi bilo treba preseljevati.