Aktualno

Nezakonito pridobljeno premoženje legalizirano?

Delna razveljavitev prvega odstavka 57. člena zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

sodišče
foto: Foto: Bobo

Odločba ustavnega sodišča s katero je razveljavljen prvi odstavek 57. člena zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki je dopuščal, da se je zakon uporabljal tudi za nazaj, še vedno zelo odmeva. Tudi danes še ni znano na koliko zadev natančno bo vplivala. Tožilstva so doslej vložila 24 tožb za odvzem premoženja nezakonitega izvora, 6 zadev je že pravnomočno končanih. Tožilci za zdaj še niso umaknili nobene tožbe, sodišča pa zaradi odločitve ustavnega sodišča še niso prekinila ali odločila v nobenem postopku. Ne na prvi ne na drugi stopnji. Jolanda Lebar se je o tem, kako bodo ravnali tožilci, pogovarjala z vodjo civilno finančnega oddelka na specializiranem državnem tožilstvu magistro Barbaro Lipovšek.

Vsak posamezen tožilec bo moral sam preučiti zadeve, ki so mu bile dodeljene in v posamezni zadevi tudi sprejeti konkretno odločitev. Pri tem pa je potreben tehten premislek, kakšen naj bo naslednji korak tožilstva. Torej, ali je bolj smiselno tožbe v zadevah, ki so retroaktivne umakniti, ali počakati na meritorne odločitve sodišč.

Prav tožilci omenjenega oddelka so odredili največ finančnih preiskav in vložili večino tožb za odvzem premoženja nezakonitega izvora.