Samopoškodbeno vedenje

Stigmatizirana problematika, ki je ne razumemo ali pa jo napačno razumemo

foto: flickr.com/gato-gato-gato

Spolne zlorabe, vrstniško in družinsko nasilje, nezdrava vzgoja in zanemarjanje so vzroki za samopoškodbeno vedenje otrok in mladostnikov. Soočenje staršev s tovrstnim vedenjem je boleče, saj težko razumejo svoje trpeče otroke, ki iščejo strategijo za preživetje. Njihove zgodbe so skrite. Poznajo jih le strokovnjaki, ki jih poslušajo in razumejo. Diplomirana psihosocialna svetovalka Ksenija Jovanović je napisala knjigo o samopoškodbenem vedenju Brazgotine na duši, ki naj bi jo prebrali mladostniki, starši, profesorji, učitelji in vzgojitelji.