Aktualno

Ko dom postane učilnica

Lani se je na domu šolalo 278 otrok

4415231879_d7f272a90b_z
foto: Bindaas Madhavi, Flickr

Vsi starši imajo pravico organizirati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok na domu. Kot razloži Gregor Mohorčič z Ministrstva za šolstvo, omejitev ni. Svojega otroka morajo redno vpisati v osnovno šolo, nato morajo pred začetkom šolskega leta oddati pisno vlogo. Ravnatelj načeloma odobri vsem, razen tistim, ki so bili pri šolanju na domu preteklo šolsko leto ocenjeni negativno. Šola na koncu šolskega leta objavi izpitni koledar.

Starši osnovno šolo o izobraževanju na domu obvestijo za vsako šolsko leto posebej.

Avtorica knjige o šolanju na domu Kam pa ti hodiš v šolo? Gita Mateja de Laat s pomočjo moža in sestre že 7 let svoji hčeri omogoča šolanje na domu. K temu jo je prepričala predvsem svoboda, ki jo otrok, ki se šola na domu, ima.

Najpogostejši razlogi za šolanje na domu: potovanje oz. odsotnost, nazorski razlogi in zdravstveni razlogi.

Urnik je podrejen hčerini glasbeni šoli. “Zjutraj vstanemo in pozajtrkujemo, potem gre hči vadit violino. Po vadbi vzame v roke knjige, bere, izpolnjuje delovne zvezke.” Čeprav imajo nekateri starši težave z osnovno šolo, v katero je vpisan njihov otrok, ima Gita Mateja de Laat same pozitivne izkušnje. Pojasni, da dobro sodelujejo, dobi tudi primere vprašanj in tipov nalog, čez leto se tudi srečajo z učiteljico in se pogovorijo.

Najpogostejši očitek je, da otrokom primanjkuje zadostne socializacije s sovrstniki.

Kar se tiče socialnega vidika, razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek pravi, da ti otroci, ki se šolajo na domu, ne dobijo v enaki količini neposrednih socialnih izkušenj kot tisti, ki hodijo v vzgojno-izobraževalne ustanove. “Težko nekdo zagotovi, da se otrok, ki večino časa preživi v okolju odraslih, enako socializira kot tisti, ki 6 ur ali več preživi v šolskem okolju. “Res je, naši otroci se manj družijo s sovrstniki,” na to odgovori de Laatova, “a to za nas ne predstavlja slabe plati. Starši z otroki, ki se šolajo na domu, imamo redna srečanja, poučne izlete, poleg tega pa vsi šolarji na domu, ki jih poznam, hodijo v obšolske dejavnosti. Nekateri imajo zelo bogata družabna življenja prek drugih kanalov.”