Znani rezultati mature

Letos 271 zlatih maturantov, 10 jih je doseglo vse možne točke

foto: Leo-setä

Rezultati letošnjih maturantov so primerljivi z rezultati lanskih. Uspeh splošne mature je v povprečju 20 točk. Lani je bila povprečna ocena 20,10, letos pa 20,6 od skupno 34 točk. Tisti, ki so bili ocenjeni s 30 ali več točkami, so prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo. To so tako imenovani zlati maturanti, ki jih je letos 271. Diamantnih maturantov, ki so dosegli vseh 34 točk pa je letos 10, kar je 5 manj kot lani. Splošno maturo je letos opravljalo 6250 kandidatov, izbirali pa so med 35 maturitetnimi predmeti.

Pri poklicni maturi je možno doseči največ 23 točk. Tak uspeh je doseglo 84 kandidatov. Povprečna ocena letošnje poklicne mature znaša 15,95 točk. Mednarodna matura je potekala na II. Gimnaziji Maribor, Gimnaziji Bežigrad in Gimnaziji Kranj. Za to možnost se je odločilo 66 dijakov iz Slovenije in 20 tujcev. Zlatih dijakov z mednarodno maturo je letos 37. To so dijaki, ki so dosegli 40 ali več točk.

Elektronsko ocenjevanje do leta 2021

Za dijake se matura v zadnjih letih ni bistveno spremenila. Še vedno pišejo na papir, spreminja pa se način ocenjevanja. Ko gradivo prejmejo na Državni izpitni center, ga skenirajo in pošljejo ocenjevalcem. Lani so ocenjevalci od doma pregledali pole 6 predmetov, letos je bilo to možno pri 12 predmetih. Njihov cilj je, da bodo v treh letih na tak način lahko ocenjevali vse maturitetne pole.

Konec avgusta še jesenski rok mature

Pri splošni maturi je bilo neuspešnih 254 kandidatov, pri poklicni pa 602 kandidata. Tisti, ki so imeli 3 ali več negativnih ocen, bodo maturo ponavljali v celoti, drugi pa samo iz negativno ocenjenega predmeta. Maturanti imajo dva dni časa, da se prijavijo na jesenski rok mature, ki bo potekal v drugi polovici avgusta. To lahko storijo tudi tisti, ki bi želeli oceno izboljševati. Dijaki pa lahko maturitetne pole tudi pogledajo. Vpogled lahko zahtevajo v treh dneh po objavi rezultatov, najpozneje dan po pregledu pole pa se lahko na rezultat tudi pritožijo.