Aktualno

Vojaški tabor za dijake in študente

Zanimanje je vsako leto večje, tudi med dekleti

VOJSKA
Poklicni vojaki 10. motoriziranega bataljona SV, urjenje na poligonu, 2003.
foto: Srdjan Živulovič/BOBO

Vojaški poklic je lep in zanimiv, a hkrati tudi zahteven. Pred odločitvijo zanj je pomemben tehten premislek, pri katerem pomaga tudi udeležba na vojaškem taboru, ki ga že skoraj dve desetletji vsako leto pripravlja slovenska vojska, da se mladi pred odločitvijo za vojaški poklic z njim lahko pobližje seznanijo. V teoriji in praksi se letos na njem uri 67 študentov in dijakov, med njimi tudi 20 deklet. Program in urnik tabora sta zasnovana tako, da je udeležencem prijazen. Višji vodnik Aleš Cvete, podčastnik učne čete šole za častnike, ugotavlja, da so udeleženci dobro motivirani. Največji šok zanje je časovna tempiranost. To pomeni, da morajo biti ob točno določenem času na določenem mestu. Ugotavlja pa tudi:

“Motorične sposobnosti udeležencev tabora so vsako leto nižje.”