Upokojencem 10 evrov višji letni dodatek

Vsi upokojenci so danes poleg julijske pokojnine prejeli tudi letni dodatek

foto: Flickr/byron v2

Spremenjene so tudi meje petih razredov, po katerih se določi pripadajoča višina regresa. Do dodatka je upravičenih skoraj 605 tisoč uživalcev in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za dodatek namenil skoraj 120 milijonov evrov. Najvišji letni dodatek v višini 410 evrov so prejeli upokojenci s pokojnino v višini do 450 evrov, teh je nekaj več kot 121 tisoč. Najnižji letni dodatek, 100 evrov, pa bodo prejeli tisti, ki imajo pokojnino višjo kot 780 evrov. Teh je približno 165 tisoč. Vmes so še tri različne višine dodatka. Nekateri so dobili 270, drugi 210 in nekateri 160 evrov – odvisno od višine pokojnine. Obstajajo še nekatere izjeme. Direktorica sektorja za nakazovanje pokojnin z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjetka Medved Mrvar je pojasnila:

V več kot 74 tisoč primerih bo letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Tako kot lani se tudi letos pri obračunu višine dodatka upošteva znesek tuje pokojnine. ZPIZ je več kot 125 tisoč uživalcev pozval, naj posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave, bo v juliju 2018 izplačan letni dodatek v skupni višini 14,7 milijona evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2018, bo letni dodatek izplačan septembra ali decembra 2018. Če pa zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2018, se bo letni dodatek izplačal v višini 100 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v  decembru 2018.

Upravičencem, ki bodo pokojnino ali nadomestilo prvič prejeli po juliju letos, bodo letni dodatek nakazali skupaj z izplačilom prve pokojnine oziroma nadomestila. Do letnega dodatka so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil. Gre za tri različne višine od 100 do 210 evrov. Najvišjega bodo dobili tisti z nadomestilom do 650 evrov, najnižjega pa tisti z nadomestilom nad 780 evri.