Sledi časa

Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Most med zgodovino in sedanjostjo

SČ – Kotiček, ki so ga v knjižnici poimenovali Cankarjeva hiša na Klancu
Kotiček, ki so ga v knjižnici poimenovali Cankarjeva hiša na Klancu
foto: Cankarjeva knjižnica Vrhnika

Zametki vrhniške knjižnice segajo v dobo čitalništva, in to prav v leto 1876, ko se je v hiši Na klancu rodil pisatelj Ivan Cankar. Pobudo za ustanovitev bralnega društva je dal Ivanov oče Jožef, v ustanovno listino društva pa so zavedni Vrhničani zapisali, da želijo s tem »zagotavljati literaturo v slovenščini za prosvetljevanje in izobraževanje nižjega sloja prebivalstva«.

Leta 1908 je bilo na Vrhniki ustanovljeno telovadno društvo Sokol. Njegovi člani so začeli pri premožnih družinah zbirati knjige za Javno sokolsko knjižnico, poleg tega pa so knjige kupovali tudi z zaslužkom od prireditev v čitalnici. Med drugo svetovno vojno so Italijani večino knjig sežgali, tiste, ki so jih domačini vendarle uspeli rešiti, pa je vrhniška mladina zbrala in jih začela bralcem izposojati v Sokolski knjižnici.

Leta 1959 je bila potem tudi uradno ustanovljena sedanja vrhniška knjižnica, ki se je 10. maja 1976, ob stoletnici rojstva Ivana Cankarja, preimenovala v Cankarjevo knjižnico Vrhnika. V oddaji seveda ne bomo govorili samo o preteklosti, ampak tudi o sedanjosti knjižnice, ki zdaj domuje v delu prenovljenih prostorov v nekdanji šivalnici Industrije usnja Vrhnika.