Sledi časa

Na pranger ga dajmo!

Sramotilna kazen v zgodovinskem spominu in sodobni zavesti

1
Sramotilni steber v Podsredi
foto: Ambrož Kvartič

Ta teden so se začele enomesečne sodne počitnice. To je priložnost, da se s svojih aktualnih tožarjenj, sodnih pozivov, postopkovnih zapletov in zastaranj ozremo nazaj in pogledamo, kako so spore reševali in prekrške kaznovali naši predniki v času fevdalnega družbenega reda. Takrat so bile lokalne skupnosti v sodno dogajanje vključene veliko aktivneje, kot smo danes; in kazen nikoli ni bila samo kazen, pač pa je imela veliko širši družbeni učinek.

V središču bogatega srednje- in novoveškega pravnega sveta so stali prangerji – sramotilni stebri. Bili so neusmiljeni do vsakogar, ki se je na njih znašel, in brezčasni simboli sodne oblasti za vse ostale. Zato nam pripovedujejo številne zanimive zgodbe; Sploh pa nam jih pripoveduje dober ducat, kolikor se jih je na Slovenskem ohranilo do danes.