Pravice, pa tudi obveznosti glede izrabe letnega dopusta

Delavec je dolžan izkoristiti 14 dni dopusta v kosu

foto: carlo fritzsch

S sklenitvijo delovnega razmerja delavec pridobi pravico do letnega dopusta ne glede na to, ali je pogodba sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno število dni dopusta, ki jih v Sloveniji dobi zaposleni, je 20, delavec pa je dolžan v enem kosu izkoristiti 14 dni dopusta. Osnove pravice določa zakon, številne izjeme kolektivne pogodbe.   

Če ima delavec petdnevni delovni teden, ima pravico do minimalnega števila dni dopusta, to je 20 dni. Delavec, ki ima razporejeno delo na štiri delovne dni na teden, ima minimalno 16 dni dopusta. Delavcu, ki ima šestdnevni delovni teden, pa pripada 24 dni minimalnega letnega dopusta. Generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Katja Rihar Bajuk.

Zakon določa posebne okoliščine, ki so lahko podlaga za dodatne dni dopusta. Tukaj govorimo o starejših delavcih, invalidih, delavcih, ki negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego, o delavcih s telesnimi okvarami; delavci, mlajši od 18 let, imajo dodatnih 7 dni dopusta, dodatne dneve dobijo tudi delavci z otroki, mlajšimi od 15 let.

Delavec ima pravico, da dopust izrabi v tekočem koledarskem letu. Lahko ga izrabi v več delih. Ob tem mora en del dopusta trajati vsaj dva tedna. Z delodajalcem pa se lahko dogovori, da del dopusta prenese v naslednje leto in ga izkoristi do konca junija.

Delavec se ne more odpovedati 14-dnevnemu dopustu v kosu. Namen te pravice je počitek, ki ga v skladu z mednarodno zakonodajo delavec potrebuje po določenem obdobju opravljenega dela.

Pred novo zakonodajo je veljalo, da celotni letni dopust delavec dobi, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja v trajanju šestih mesecev. Zdaj velja, da delavec, ko ima v posameznem koledarskem letu zaposlitev, krajšo od enega leta, prejme sorazmerni letni dopust v trajanju 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

Če pogledamo konkreten primer. Delavec ima na primer 24 dni dopusta, delo pa je začel opravljati julija. V tem primeru delavcu pripada 12 dni letnega dopusta.   

Pravice in dolžnosti, povezane z dopustom in izplačilom regresa za letni dopust, so zapisane v Zakonu o delovnih razmerjih ter številnih kolektivnih pogodbah.