Storž

Počitek in brezdelje starejšemu človeku škodita

Ana Cajnko o osebni izkušnji ter izobraževalnem in podpornem programu RESje za boljše življenje z demenco

Ana Cajnko.Foto Milena Rupar
Ana Cajnko
foto: Milena Rupar

Ana Cajnko je specialistka gerontologije, diplomirana socialna delavka, profesorica likovne umetnosti in slikarka. Je ustanoviteljica, predsednica in avtorica programa društva RESje, s katerim izobražujejo svojce in prostovoljce o prepoznavanju bolezenskih znakov demence, upočasnitvi razvoja bolezni, navezovanju stikov, sporazumevanju in druženju z bolniki z demenco. Napisala je več priročnikov, pred kratkim je izšla druga dopolnjena izdaja njene knjige Demenca, moja učiteljica. V njej opisuje osebne izkušnje, ki so se nabrale najprej ob mamini bolezni, potem pa tudi pri angažmaju v društvu. Društvo je izdalo več priročnikov, ki so v pomoč svojcem, ki imajo v svoji sredini osebo z demenco. Priročnik lahko dobite brezplačno. Naročite ga lahko po telefonu 041-694-360.