Dr. Tanja Roženbergar

Sodobni muzej je svobodno ozemlje; prostor, kjer se lahko predstavljajo različne družbeno angažirane vsebine.

foto: Slovenski etnografski muzej

Mednarodni muzejski dan 2018 se letos posveča temi Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci. Pospešena urbanizacija sveta, razvoj novih medijev ter revolucija vizualnega in virtualnega sveta so pripeljali do neizogibnih sprememb tudi v načinu delovanja muzejev. Direktorica Slovenskega etnografskega muzeja dr. Tanja Roženbergar, ki na področju muzejev deluje že tretje desetletje, pravi, da so muzeji družbeno pogojene institucije in so zaradi tega izredno pomembni pri razumevanju in sooblikovanju urbaniziranega sveta.

Nove tehnologije so vplivale na različne faze muzejskega dela. Tako pri sami dokumentaciji, doseganju občinstva, pa tudi pri sami razstavni govorici. V tem obdobju je tudi več kritičnih samorefleksij na muzejsko delo. Stroka se sprašuje o določenih kritičnih vprašanjih, pretresa pravilnost, umestnost muzejskega dela, na novo razumeva zbiralne kriterije.

Kot še poudarja dr. Tanja Roženbergar je uporaba novih tehnologij nepogrešljiva tako pri dokumentiranju gradiva, kot pri komuniciranju z različnimi muzejskimi publikami in pri realizaciji samih razstav. Pripomorejo  predvsem k uresničevanju sodobnega cilja, da naj bi razstava danes pomenila izkušnjo in doživetje in ne zgolj orisa oziroma predstavitve določene vsebine. Pomembno pa je tudi razumevanje dejstva, da je dediščina 21. stoletja predvsem nematerialna in da muzeji danes niso več predmetno orientirani.

Tukaj se odpirajo izjemni diskurzi o tem kaj od tega in na kakšen način naj muzeji hranijo, ko pa je vse nekje “v oblaku”. Dediščina se danes razumeva in predstavlja veliko širše, tudi v vsej svoji nematerialni, neotipljivi obliki.

Glede na to, da je izkušnja sodobnega človeka nematerialna, je to eden izmed velikih izzivov muzejev 21. stoletja, še pojasnjuje direktorica Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Tanja Roženbergar in dodaja, da naj bi bil sodobni muzej tudi neko svobodno ozemlje; prostor, kjer se lahko predstavljajo različne družbeno angažirane vsebine.