Za naše kmetovalce

Kmetijstvo ni dovolj privlačno za mlade

Mladi pričakujejo pogoje za dostojni dohodek iz kmetijstva

mladi-s-telickom-2
foto: Tamino Petelinšek, MKGP

Kot je že nakazala Evropska komisija, bo po letu 2020 sredstev za kmetijstvo manj. Da bi obdržali mlade na kmetijah, pomeni, da bo morala biti prihodnja kmetijska politika bolj ciljno usmerjena, z večjim poudarkom na produktivnosti, inovativnosti in racionalnejši rabi naravnih virov. Poglede na prihodnost kmetijstva predstavljajo predstavniki političnega vrha, Zadružne zveze, Zveze slovenske podeželske mladine in Biotehniške fakultete. Kot primer dobre prakse v kmetijstvu predstavljamo ekološko kmetijo Zel Pukšič. Sprašujemo se, koliko se rejci ukvarjajo z vprašanjem dobrega počutja živali, in govorimo o Izmenjevalnici semen.