Novost za otroke, ki ne obiskujejo vrtca

Vključeni bodo v krajši program v vrtcu, ki naj bi omilil njihove težave v prvem razredu osnovne šole

Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport devet odstotkov otrok ni vključenih v vrtec leto pred vstopom v šolo.  Zakaj tako visok delež otrok ne obiskuje vrtca? Na to vprašanje na omenjenem ministrstvu odgovarjajo, da je razlogov več: ponekod je še vedno tradicija, da stari starši varujejo otroke do vstopa v obvezno šolo, tudi predstavniki nekaterih manjšin, pa tudi priseljenci zavračajo organizirano predšolsko vzgojo. Da bi spodbudili starše, naj svojega petletnika le vključijo v družbo svojih vrstnikov in mu tako olajšajo pomemben prehod v življenju, so na šolskem ministrstvu na podlagi novele zakona o vrtcih objavili nov pravilnik. Ta bo javnim vrtcem omogočil organizacijo krajšega programa za otroke – ki so leto pred vstopom v šolo – že to jesen.  Ta program bo trajal 240 ur in bo za otroke brezplačen.