Elektronsko cestninjenje

Ugotavljamo ali bo nov elektronski sistem cestninjenja težkih tovornjakov pravičnejši in bo na cestah manj gneče

foto: Wikimedia Commons

DarsGo je nov sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, ki bo s 1. aprilom obvezen za vsa težka tovorna vozila. Do takrat se morajo uporabniki registrirati in pridobiti posebno napravo, ki bo obračunavala cestnino, registracija pa se je začela že novembra lani. Novo elektronsko cestninjenje bo torej zamenjalo zdajšnji sistem z zapornicami, te bodo odstranili predvidoma v dveh ali treh letih: bo to povečalo pretočnost, bo z novim sistemom na cestah manj gneče, bo novo zaračunavanje bolj pošteno in cenejše in kaj vse natanko se bo spremenilo po 1. aprilu?

Dars novi cestninski sistem za težka vozila uvaja zaradi večje pretočnosti prometa in bolj poštenega zaračunavanja cestnine. V novem sistemu bodo namreč uporabniki cestnino plačevali po dejansko prevoženi razdalji in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo. Med razlogi za uvedbo sistema DarsGo pa je tudi tehnološka zastarelost cestninjenja s pomočjo zapornic in Darsovih elektronskih medijev, saj ključnih komponent že nekaj let ne izdelujejo več, zato tudi vzdrževanje ni več mogoče, pravi Matej Kranjc, direktor projekta DarsGo.

“Razpisi za nov sistem so potekali dolgo časa in zdaj je zares zadnji čas, da ga zamenjamo. Sistem bo bolj pošten, saj bo cestninil vse. Določeni odseki avtoceste so bili namreč doslej za nekatere uporabnike brezplačni, spet drugi pa so plačevali preveč. Nov sistem bo imel velik vpliv na pretočnost, posledično pa tudi na onesnaževanje, hrup in ostalo.”

Nov sistem pozdravljajo tudi avtoprevozniki. Robert Sever, direktor Združenja za promet na Gospodarski zbornici Slovenije, si želi čimprejšnjo odstranitev cestninskih postaj, kjer nastajajo zastoji, saj bo promet tako stekel bolj tekoče.

“Mi ves čas zagovarjamo sodoben sistem, ki ga imajo vse primerljive države, opozarjali smo na interoperabilnost, ki jo tudi Evropska komisija zagovarja, se pravi, da bi se z eno napravo lahko cestninilo na več sistemih v več državah, to prevozniki zelo pogrešajo. Predstavljajte si 6 ali 7 naprav na vetrobranskem steklu, ki ovirajo pogled. Zato si želimo, da bi bila interoperabilnost čimprej uvedena v prakso.”

Dars je že konec lanskega leta vzpostavil sedem uporabniških točk oz. DarsGo servisov in pričel z registracijo prvih uporabnikov novega cestninskega sistema. Ti se lahko registrirajo tudi na spletni strani www.darsgo.si, in na pooblaščenih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju. Za registracijo vozila v sistem DarsGo in pridobitev naprave morajo uporabniki predložiti prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa le prometno dovoljenje. Administrativni stroški za registracijo vsakega vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 10€.