Gregorjevo, ko gre luč v vodo in se prične pomlad

Oris šege od današnjih prireditev osvetljenih plavajočih predmetov nazaj do mitoloških obredij, povezanih z vodo in ognjem.

foto: Arhiv Občine Tržič.

Gregorjevo, ko gre luč v vodo in se prične pomlad, je naslov monografije etnologa dr. Bojana Knifica, kustosa Tržiškega muzeja. Knific v svojem delu natančno oriše korenine šege spuščanja gregorčkov po rečni strugi, pojasni zgodovinske okoliščine gregorjevega in razpne velik zgodovinski lok šege od današnjih prireditev osvetljenih plavajočih predmetov nazaj do mitoloških obredij, ki so povezani z vodo in ognjem. Dediščina gregorjevega je bogata in večplastna. Daljšo tradicijo pa ima v Tržiču, Kropi, Kamni gorici in Železnikih, kjer so rokodelci spustili luč v vodo zato, ker so poslej lahko delali ob dnevni svetlobi. Zgodovinske in mitološke povezave, ki jih prinaša izročilo gregorjevega bo v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi osvetlil dr. Bojan Knific. Glasbeni žar pa bo prispevala tržiška skupina mladih pevk in pevcev ljudskih pesmi Jerbas.