Nova razpisa za prenos znanja v kmetijsko prakso

Spodbujanje partnerstva med kmetom, svetovalno službo in znanstveno raziskovalno ustanovo

Od 2. februarja do 25. maja sta odprta dva povsem nova razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katerima želijo pospešiti uporabo znanja znanstveno raziskovalnih ustanov neposredno na konkretnih problemih kmetije. Skupna višina razpisanih sredstev je osem milijonov evrov. Gre za uvajanje novega pristopa, ki so ga v Evropski komisiji poimenovali Evropska inovacijska partnerstva (EIP).  V ospredju projekta je kmet in njegov problem, ki ga pomagajo reševati predstavniki znanstveno raziskovalnih ustanov in svetovalna služba. Izvajanje projektov EIP (Evropskih inovacijskih partnerstev) pri nas se je začelo z zamudo, vprašanje tudi je, koliko kmetje poznajo to priložnost novega pristopa reševanja konkretnih problemov in raziskovanja novih pristopov na kmetiji.