Slovenski gozdovi po decembrskem vetrolomu

Svet za gozdno-lesno verigo je lastnikom gozdov izdal opozorilo

foto: Bobo

Pogledali smo v slovenske gozdove, ki jih je poškodoval decembrski vetrolom in spoznali, kakšno opozorilo je lastnikom gozdov posredoval Svet za gozdno-lesno verigo, pogledali pa smo tudi, kakšno je trenutno stanje v državnih gozdovih. Seznanili smo vas bomo s projektom, v sklopu katerega želijo sodelavci Zavoda za gozdove in nekaterih evropskih ustanov vzpostaviti celovito upravljanje s populacijo rjavega medveda in preprečili škode v kmetijstvu, ki jo povzročajo zveri. K sodelovanju so povabili 5 vzrediteljev pastirskih psov, ki so hkrati tudi rejci drobnice. Posvetili smo se tudi spreminjanju zakonodaje na področju sezonskega dela in obiskali mladega prevzemnika iz Filovcev, ki se je lotil vinogradništva.