V Planini pri Rakeku nov strokovni center

Vzgojni zavod bodo preoblikovali v strokovni center, v njem pa izvajali inovativne oblike pomoči otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam

foto: by freestocks.org from Pexels

Pilotni projekt, ki bo trajal do leta 2020, na področje obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in duševnimi motnjami uvaja povsem nove, inovativne oblike dela, pomaga pa tudi njihovim družinam.

V slovenski prostor vnaša kakovostne, z dokazi utemeljene, učinkovite dodatne storitve in programe za otroke in mladostnike, nameščene v vzgojne zavode. Ravnateljica, dr. Leonida Zalokar pravi, da so taki pristopi v smislu deinstitucionalizacije in celo preprečitve, da bi določen otrok prišel v vzgojni zavod, v tujini izredno uspešni, v slovenskem prostoru pa nujno potrebni že desetletja.

“Gre za mobilno pomoč na domu, takoj, ko se težava pojavi. Pomemno pa je tudi, da uvajamo psihoterapijo za otroke in mladostnike, zakonsko in družinsko terapijo,” poudarja ravnateljica, dr. Leonida Zalokar.

Vzgojnega zavoda ne bo več. Z vsemi dejavnostmi, ki so jih uvedli na novo, se bodo preimenovali v Strokovni center Planina, pod okriljem katerega pa v hišicah v Planini že deluje pet bivalnih skupin, stanovanjske skupine pa so še v Postojni, Kopru in na Vrhniki. Z bogatimi izkušnjami jim pri ustanavljanju pomaga prof. dr. Friedhelm Peters z univerze v Dresdnu. Tam so klasične vzgojne zavode ukinili že pred vrsto leti, otroke pa so združili v bivalne skupine po njihovih ciljih in interesih.