Računsko sodišče bo zbralo dokumente o posojilu SDS

Opravili bodo predrevizijski postopek posojila, zakonodajalcu pa predlagali pregled zakona

foto: Peter Linke

Ali lahko tuji državljani sploh posojajo denar slovenskim strankam?

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel izpostavlja, da zagovarjajo stališče, da so posojila omejena na 10-kratnik bruto povprečne plače v celotnem letu in komentira nadaljnja dejanja:

“Predrevizijski postopek moramo opraviti, ker potrebujemo uradno dokumentacijo in pojasnila stranke. Nato se bomo odločili o naslednjih korakih. Notar je odgovoren, da stranko vsaj opozori na morebitno nezmožnost sklenitve pogodbe. Ker tega v notarskem zapisu ni možno videti, je tukaj vprašljiva odgovornost odgovorne osebe našega revidiranca, to pa ne ekskulpira stranke v celoti, ki je sklenila posojilno pogodbo.”