Rok za uveljavitev arbitražne razsodbe se izteka

O korakih v zvezi z arbitražo doslej in v prihodnje ter o razmerah na meji

foto: Bobo

Arbitražno sodišče je pred natančno pol leta, 29. junija, objavilo razsodbo, s katero je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. V skladu z arbitražnim sporazumom naj bi državi v šestih mesecih po sprejetju razsodbe storili vse potrebno za njeno izvršitev. Ta rok se izteka danes. Slovenija je opravila svoj del nalog, ni pa opravljen tisti del, ki ga morata državi narediti skupaj, in sicer, kot je znano, zaradi hrvaškega zavračanja arbitraže.