Slovenski otroci v zlati sredini

Bralna pismenost je boljša, vendar ne pri vseh

Otroci so napredovali za eno leto. Zdaj desetletniki berejo kot osemletniki
foto: Verena Smrtnik

Slovenski desetleniki so v zadnjih 15-ih letih na področju bralne pismenosti odlično napredovali, vendar pa so otroci iz nižjih družbenih slojev napredovali manj, kot otroci iz višjih slojev. Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2016 je pokazala, da je dobra polovica otrok v 4. razredu dobrih bralcev, slaba petina pa jih bere zelo slabo – sposobni so prebrati in razumeti le kratka besedila.