dr. Dušana Findeisen, Katja Koren Ošljak, Karina Sirk

V okviru Evropskega tedna računalnškega programiranja se je odvilo uvodno animacijsko usposabljanje za študente Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Digitalna izključenost (starejših) vodi v notranjo delitev in krhanje družbenih vezi, kar ni v korist nikomur, pravi dr. Dušana Findeisen. Zmožnost branja, pisanja, razumevanja kodiranja še nikoli doslej ni bila bolj pomembna, bolj potrebna ali donosnejša kot je danes. O tem bomo spregovorili v tokratni oddaji.