Partnerstvo za inovacije v kmetijstvu

Nov pristop k spodbujanju inovativnih rešitev

foto: cema-agri.org

Z današnjim mednarodnim seminarjem v Ljubljani je Slovenija uradno pristopila k izvajanju Evropskega inovacijskega partnerstva za inovacije v kmetijstvu. Gre za popolnoma nov pristop k spodbujanju inovativnih rešitev, ki izhajajo iz konkretne potrebe na kmetijskem gospodarstvu ali sektorju in prinašajo kolektivno korist.