Glioblastom je najpogostejši možganski tumor

Študije ne potrjujejo povezave z uporabo mobilnih telefonov

foto: dierk schaefer

Ali je uporaba mobilnih telefonov povezana z večjo pojavnostjo glioblastoma? Študije kažejo, da ne, pravi onkolog Uroš Smrdel (OI). Pritrdi mu tudi mlada raziskovalka Barbara Breznik (NIB). In kaj je glioblastom? To je najpogostejši možganski tumor, za katerim v Sloveniji letno zboli približno 70 ljudi. Zdravniki in raziskovalci si o glioblastomu zastavljajo številna vprašanja, saj predvidevajo, da jih bodo odgovori pripeljali do novih, bolj uspešnih poti zdravljenja.

Kaj pa povzroči glioblastom? Dr. Smrdel je v svojem doktorskem delu zapisal, da je hipotez več, potrjena pa je le tista o vplivu ionizirajočega sevanja. Mobilni telefoni oddajajo elektromagnetno sevanje.

Raziskovalci po vsem svetu pospešeno preučujejo glioblastom in druge možganske tumorje. Le boljše poznavanje procesov v rakavem tkivu lahko namreč odpre poti novim postopkom zdravljenja, ki bodo bolnikom podaljšali življenje. Do preboja na področju zdravljenja pa bi lahko prišlo z razvojem specifičnih tarčnih zdravil.