Učitelji smo le navidezno vključeni v razpravo o spremembah v šolstvu

Učiteljica Bojana Potočnik

foto: rtvslo.si/BoBo

Danes učitelji že 24-setič praznujejo svoj dan. Na ta dan leta 1966 sta namreč Mednarodna organizacija dela in Unesco na mednarodni konferenci v Parizu podpisali dokument Priporočila o položaju učiteljev. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. O učiteljih smo danes že nekaj slišali s strani njihovega sindikata, ki si prizadeva za zvišanje plač. Ker je danes za učitelje poseben dan pa smo se odločili, da jim bomo dali besedo izven sindikalno/političnih dimenzij njihovega bivanja in dela. S to nalogo je pred mikrofon sedla kolegica Cirila Štuber.