Inovativna živila

foto: Sammy JayJay

V tokratni rubriki “Veste, kaj jeste?” osvetljujemo projekt, ki podpira razvoj živil z ugodnejšo prehransko sestavo.  Inštitut za nutricionistiko je objavil razpis za izbor najbolj inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na tržišče v zadnjem letu. Namen razpisa je spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost potrošniku. Projekt je nekomercialne narave in povsem brez stroškov za prijavitelje, sofinancira ga Ministrstvo za zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila sprejemajo do 30. novembra 2017 prek spletne strani inštituta. K sodelovanju so vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših turističnih kmetij pa do velikih živilskih podjetij s sedežem v Sloveniji. O razpisu in inovativnih živilih smo se pogovarjali z dr. Anito Kušar z Inštituta za nutricionistiko v Ljubljani.