Anne Michaels

Čas kot nosilna substanca literature je v romanopisju in poeziji sodobne kanadske avtorice Anne Michaels nenehno ključno navzoč. Bolj ali manj viden se nikoli povsem ne odmakne iz njene pripovedi, ko se sprašuje o stalnicah človeškega značaja, o človeških hrepenenjih, dosežkih in vedno znova tudi o skupnih ali pa posamičnih izgubah, ki v prepoznavno enakih vzorcih vrvijo tik pod površino zgodovinskih in osebnih razdobij. Iz skladovnic preteklosti se vije spomin posameznika, ko se v spirali vrača k svojim življenjskim prelomnicam, da bi iz koščkov razbral vzroke, ki so vodili k njim, in morda sestavil enovito zgodbo. V postavitvah in dogodkih, s katerimi pisateljica potuje k resnici svojih likov, se izkaže, da podobno kakor danski filozof Kierkegaard to resnico razumeva predvsem kot notranjost oziroma, povedano povzeto: subjektivnost je resnica. Anne Michaels se je rodila leta 1958 v Torontu v Ontariu. Študirala je na Univerzi v Torontu, kjer predava kot izredna profesorica na oddelku za angleščino. V tem mestu tudi živi in je leta 2015 postala njegov poeta laureatus. V svojem mandatu si je zadala, da bo vzpostavila platformo za številne jezike, ki soobstajajo v sodobnem Torontu. V Literarnem večeru, ki ga je pripravila Miriam Drev, jo bomo spoznali s predstavitvijo romanov Ubežni delci in Zimska grobnica ter pesniške zbirke Korespondenca.