Enakost spolov

foto: Martina Černe

Čeprav je kar 60 odstotkov vseh oseb z univerzitetno izobrazbo v Sloveniji žensk, čeprav zakonskih ovir za enakost spolov ne bi smelo biti, je neuravnoteženost v praksi še vedno velika. O tem poroča tudi Evropski inštitut za enakost spolov, ki je včeraj v Ljubljani organiziral panelno razpravo in predstavil nekatere najnovejše podatke.

Meseca oktobra bo Evropski inštitut za enakost spolov uradno objavil pregled stanja v članicah EU, Direktorica Virginija Lanbakk pa je že danes izpostavila dve zaskrbljujoči ugotovitvi, ki veljata za Slovenijo: prvič segregacija po spolu je pri zaposlovanju še vedno velika in celo raste in drugič ženske v Sloveniji se soočajo z zelo visokim tveganjem za revščino.

V Sloveniji ženske ponavadi delajo v tako imenovanih ženskih poklicih, ki so slabo plačani, v veliki večini v celoti koristijo starševski dopust, saj slovenska družba premalo spodbuja moške, da bi v večji meri koristili možnost starševskega dopusta ob rojstvu otroka, zato ženske tudi manj zaslužijo, nenazadnje imajo tudi zaradi vsega tega nižje pokojnine.

O tem kakšne ukrepe smo v Sloveniji sprejeli glede preprečevanja revščine pri starejših ženskah, Martina Vuk Državna sekretarka na Ministrsvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V minulih dveh, treh letih smo se intenzivno ukvarjali z zmanjševanjem revščine – zlasti med ženskami, ker se je izkazalo, da zlasti starejše ženske mnogokrat živijo same in jim dohodki ne zadoščajo za preživetje. Zato smo uvedli vse te spremembe glede varstvenega dodatka, da ni več vezave na premoženje, ni več poplačila po smrti iz dediščine. V oktobru bo prvič zaživela minimalna pokojnina, 500 evrov, za vse tiste, ki so delali polno dobo, ki je bila v tistem času, ko so se upokojili zahtevana in tu se kaže, da dve tretjini tistih, ki bodo sedaj prejemali to minimalno pokojnino, so ravno ženske.

Maurizio Mosca z Evropskega inštituta za enakost spolov pa je povedal, da trend segregacije po spolu v zaposlovanju v Sloveniji celo raste in poudaril, da je vzroke treba iskati v izobraževalnem sistemu.

To je eden izmed trendov, naše študije kažejo, da se segregacija po spolu v zaposlovanju povečuje. Če želite imeti bolj enakopravno zastopanost obeh spolov v zaposlovanju, morate ta problem nasloviti že zelo zgodaj v šolah in v izobraževalnem sistemu…zagotoviti morate povsem enak dostop do enakih možnosti tako deklicam kot dečkom in to je problem, ki ga je treba nasloviti čimprej.

Ker bo v roku dvajsetih let večina delovnih mest na področju informacijskih tehnologij, je zaskrbljujoče dejstvo tudi to, da je odstotek deklet pri vpisu na visokošolske študije z omenjenih področij v Sloveniji trenutno na ničelni stopnji.