Kukovič

Med priimki v Sloveniji je priimek Kukovič skupaj s priimki Borko, Brumec, Kravanja, Luzar in Zabukovec na 730.–735. mestu za priimki Ivanuša, Kac, Kvas, Peklar, Ponikvar na 724.–729. mestu in pred priimki Franko, Lisjak, Stevanović, Vrtačnik, Žakelj na 736.–740. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Kukovič podpisovalo 450 (1971 456; 1997 510) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v savinjski 281, v podravski 72, v osrednjeslovenski 30, v gorenjski 25, v zasavski 13, v posavski 11, v goriški 7, v koroški, jugovzhodni Sloveniji, primorsko notranjski in obalno kraški manj kot po 5.

Priimek Kukovič je tudi sestavina dvojnih priimkov. Taki priimki so bili konec leta 1997 naslednji: Kukovič Kovačič, Kukovič-Remic ter Goršič-Kukovič, Jakobič Kukovič, Jelača Kukovič, Mlakar Kukovič.

Priimek Kukovič je možno izvorno povezovati s pridevnikom kúkav v pomenih ‘žalosten, mračen’ in ‘beden, reven’ (prim. tudi glagol kúkati ‘biti žalosten’in ‘oglašati se z glasom ku ku’). Tvorjen je s priponskim obrazilom ič, ki tu pooseblja lastnosti prvotnih nosilcev, označevane s pridevnikom kukav. Sestavina av v končaju ovič priimka Kukovič je bila spremenjena v ov , kar je pojav tudi v pomensko sorodnih priimkih Kukovec in Kukovnik, ki sta tvorjena s priponskima obraziloma ec in nik. To velja tudi za različico priimka Kukavica, tj. priimek Kukovica in mnoge druge. Priimek Kukavica je nastal prek vzdevka iz ptičjega poimenovanja kukavica ‘ptica selivka, ki odlaga jajca v gnezda manjših ptic pevk’. Iz priimka Kukovič je s priponskim obrazilom ič tvorjen priimek Kukovičič, ki je prvotno pomenil ‘sin Kukoviča’. Tako se je 1. 1. 2016 podpisovalo 140 oseb, ki so bile večinoma v posavski (75) in savinjski (45), preostali pa še v podravski (13) in osrednjeslovenski (7) regiji.

Priimek Kuković, pisan s končnim mehkim ić, obstaja tudi na Hrvaškem, a je precej manj pogost. Tako se je tam leta 2011 pisalo 24 oseb.