Mladinski tabor English in Action

Mladi na mladinskem taboru English in Action
foto: Zavod Dobra pot

Z nami so bile udeleženke mladinskega tabora English in Action, ki je julija potekal v Avstriji. Pripravila ga je Podeželska mladine Spodnje Avtrije, njegov namen pa je bilo učenje angleškega jezika, druženje mladih in promocija podeželja. Udeležilo se ga je 24 mladih iz petih držav, avstrijski Yspertal pa je obiskalo tudi 5 Slovenk. Tja jih je peljal Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje. Z vsemi slovenskimi udeleženkami in mentorico Katyush Manakai o tem, kakšen program je potekal na taboru, s kom so se dekleta najbolj razumela, kako so predstavljala Slovenijo?

Predstavnice Slovenije: Ana Bor, Lina Ana Čokl, Laura Funa, Julija Temlin in Alja Turk.

foto: Zavod Dobra pot