Čvrsti kot grad Lindek nad Frankolovim

foto: Vesna Vidmar

Geografsko razčlenjeno področje nekdanje dežele grofov Celjskih danes imenujemo Savinjska regija, saj jo močno zaznamuje samovoljna, sicer občudovanja vredna reka Savinja. Ob njenem spodnjem toku je rodovitni gričevnati svet, gosto posejan s pospravljenimi, urejenimi vasicami, vse dokler se reka popolnoma ne razbohoti in idilo spremeni v razdejanje. Ob pomembni prometni povezavi Ljubljana-Maribor je vas Frankolovo. Čvrsta tovariška nota združuje in povezuje vaščane, še posebej tiste, ki imajo dober glas in pevski sluh. Naravni izbor je poskrbel, da so se v glasbeni harmoniji umerili moški glasovi, ki se sicer radi zgledujejo pri zborovskemu  stavku. Ob primerni spodbudi jih nagovori tudi ljudska pesem – ta jih ponese v nostalgijo mladosti in po premisleku do spoznanja, da način petja brez vnaprejšnjega intoniranja sploh ni preprost. Od tu se vrata odprejo k zgodbam – z besedo in pesmijo na Frankolovem.