Vknjižba lastninske pravice države na parcelah Igorja Bavčarja

foto: rtvslo.si / BoBo

Na državnem pravobranilstvu so potrdili, da je sodišče na njihov predlog dovolilo vknjižbo lastninske pravice države na osmih parcelah v Starem trgu pri Ložu, katerih lastnik je Igor Bavčar. Sodišče je namreč s pravnomočno sodbo v zadevi Istrabenz Bavčarju odvzelo nekaj nepremičnin, plačati pa mora tudi dobrih 18 milijonov evrov nezakonito pridobljenih sredstev.

Pravobranilstvo je s tem naredilo prvi korak k uresničitvi pravnomočne sodbe v zadevi Istrabenz. Predlagalo je, da naj se s sodbo odvzeto Bavčarjevo premoženje tudi v zemljiški knjigi zabeleži v last države. In s predlogom uspelo. Za zdaj glede osmih nepremičnin v katastrskih občinah Knežja Njiva in Vrhnika – šlo naj bi za gozdove in njive v okolici hiše v Starem trgu pri Ložu, kjer ima Bavčar prijavljen stalni naslov. Gre za premoženje v vrednosti 43 tisoč evrov, navaja državno pravobranilstvo. Igor Bavčar in njegov zagovornik Janez Koščak zadeve ne komentirata. Tako tudi ne vemo, ali sta se na takšen sklep sodišča pritožila. Državno pravobranilstvo pa s podatkom o pravnomočnosti zemljiško-knjižnega sklepa ne razpolaga.

Vprašanje je, ali bo državi uspelo izterjati 18 milijonov evrov, kolikor bi moral Igor Bavčar vrniti po pravnomočni sodbi sodišča. Kot je znano, je prej omenjeno hišo prepisal na sorodnika, prav tako hišo v Ljubljanskih Murglah. Gotovina, ki naj bi jo imel na računu pri NLB-ju – sam je vedno trdil, da ima en sam bančni račun – naj bi bila zamrznjena, po nalogu davčnih inšpektorjev.

Igorja Bavčarja po pravnomočni sodbi čaka še 5 let zapora, ki bi ga moral začeti prestajati prejšnji teden. A ker je zaprosil za odlog – do 15. avgusta pa so sodne počitnice – bo na prostosti vsaj še mesec ali dva.