Podaljšano bivanje v osnovni šoli

foto: rtvslo.si/BoBo

Ministrstvo za izobraževanje je končalo z zbiranjem pripomb na predlog novele zakona o osnovni šoli. Ministrstvo načrtuje v noveli kar nekaj novosti v devetletki, med drugim, da se učenci že prvem razredu obvezno začnejo učiti prvi tuji jezik, zdaj je to učenčeva prostovoljna izbira – nadalje: da se vsi učenci učijo dveh tujih jezikov v zadnjim triletju devetletke; ministrstvo načrtuje tudi nacionalno preverjanje znanja za učence tretjega razreda iz slovenščine in matematike; nov koncept podaljšanega bivanja in tudi to, da starši, ki šolajo svoje otroke izven svojega šolskega okoliša, sami krijejo stroške prevoza za otroka, zdaj je to občinski izdatek. Predstavniki ministrstva bodo jutri predstavili odzive zainteresirane javnosti na novelo zakona o osnovni šoli.

Zveza društev pedagoških delavcev ter oddelek za pedagogiko in andragogiko ljubljanske filozofske fakultete pa sta v javnem pismu pozivala ministrstvo za izobraževanje, naj nemudoma umakne novelo zakona o osnovni šoli iz javne razprave. Prepričani so, da ministrstvo v predlogu ukinja oddelke podaljšanega bivanja, krči izbirnost v devetletki na račun obveznega učenja dveh tujih jezikov; skupni imenovalec omenjenih drugih predlogov pa je radikalno krčenje javnega denarja za osnovno šolo.