Sotočja

Tesnejše sodelovanje in (tudi) čezmejno povezovanje

150.00 ljudi vsako leto obišče Unescov globalni Geopark Karavanke, EU Korak z Reke za več sodelovanja med slovenskimi društvi na Hrvaškem, generalna konzulka Ingrid Sergaš iz Trsta z lepimi spomini, živahno na Porabskem dnevu

porabski-dan
Porabski dan
foto: Silva Eöry

Tokratna oddaja je tudi v znamenju čezmejnega povezovanja. Odpravili smo se v Geopark Karavanke, ki povezuje 14 občin na južni in severni strani Karavank. Da bi park predstavili najširši javnosti v okviru prvega Geofestivala že od sredine maja potekajo številni dogodki. Podrobneje o priložnostih, ki jih ponuja Geopark Karavanke, v pogovoru s poslovodjem Geraldom Hartmannom.

Korak naprej tudi za EU korak?

V društvu Bazovica na Reki je 5. junija potekalo delovno srečanje, namenjeno medsebojnemu sodelovanju slovenskih organizacij na Hrvaškem in spodbujanju financiranja njihove dejavnosti iz evropskih skladov, predvsem v okviru društva EU korak, pozornost pa so posvetili tudi vključevanju mladih.

Pobudo za sestanek sta dala Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter društvo EU korak, organizacija za pomoč slovenski skupnosti pri prijavah na razpise za evropska sredstva. Ustanovljena je bila na Reki jeseni 2008 na pobudo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, sprva kot podjetje Urad za Evropo, leta 2013 pa se je preoblikovala v neprofitno društvo.

Srečanja v društvu Bazovica so se poleg predstavnikov Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter društva EU korak udeležili še predstavniki krovne organizacije in društev iz Zagreba, Umaga, Buzeta, Pulja, Lovrana, Gorskega kotarja in Reke ter reške raziskovalne enote Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane.

Da projektno financiranje ni primerno za delo slovenskih kulturnih društev, je prepričan predsednik lovranskega Snežnika Vasja Simonič in glede vključevanja mladih opozoril, da bi morali najprej sprejeti ustrezno strategijo.

Predstavnica društva EU korak Natali Iskra pa v pogovoru z Marjano Mirković ocenjuje, da je bilo srečanje uspešno, bi pa veljalo okrepiti sodelovanje EU koraka z društvi in jih spodbuditi za prijave na razpise, je prepričana sogovornica, ki si želi predvsem več sodelovanja.

 

Srečanje na Reki

foto: arhiv društva EU korak

Natali Iskra

foto: Marjana Mirković

Menjava na generalnem konzulatu v Trstu

Ingrid Sergaš se poslavlja z mesta slovenske generalne konzulke v Trstu. Skoraj 4-letni mandat je zaznamovalo neutrudno delo s slovenskimi rojaki v Furlaniji Julijski krajini, poroča Mirjam Muženič, v mreži vsakodnevnih stikov z ustanovami krušne Italije in matične Slovenije.

Vodja slovenskega diplomatskega predstavništva iz Trsta odhaja polna lepih vtisov, zadovoljstva nad opravljenim in predvsem hvaležna, da je lahko podrobneje spoznala rojake, občutila njihovo pokončno držo, bogato ustvarjalnost in živela z njimi.

 Porabski dan in folklorne skupine

10. junija je v Monoštru potekal tradicionalni Porabski dna, ki ga že vrsto let pripravlja Zveza Slovencev na Madžarskem. Tradicionalna pa je tudi podelitev priznanj  “Za Porabje” rojakom, ki s svojim delom prispevajo k  utrjevanju narodne identitete in  ohranjevanju ljudskega izročila.

Nagrajenci Za Porabje Laci Bajzek, Ilonka Dončec in Franc Gerič (od leve)

foto: Silva Eory

Veselo v Monoštru

foto: Silva Eöry

Več o dogajanju na Porabskem dnevu, ki je bilo tokrat v znamenju folklornih skupin, in pogovoru z nagrajenci pa lahko slišite v tokratni oddaji!