Poročilo varuhinje človekovih pravic

Vlasta Nussdorfer
foto: val202.si

Pri varuhu človekovih pravic so tudi lani obravnavali številne primere kršitev temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Največ težav je na področju sociale, zdravstva in pravic delavcev. A varuhinja Vlasta Nussdorfer v svojem letnem poročilu za lansko leto, ki ga je dopoldne predala predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu in predsedniku republike Borutu Pahorju, ugotavlja, da se zadeve na številnih področjih vendarle premikajo. Upoštevanih je bilo namreč precej njenih priporočil.

Lani so se pri varuhu ukvarjali s približno štiri tisoč zadevami. Osrednji problem še naprej ostaja revščina, opozarja Vlasta Nussdorfer. Največ pobud se je namreč nanašalo na različne socialne stiske. Nekaj najbolj perečih težav smo uspeli rešiti, pove varuhinja:

Uspeli smo, da morajo občine še naprej s subvencijami pomagati socialno šibkejšim prebivalcem, ki živijo v tržnih in hišniških stanovanjih, torej gre za uspeh na Ustavnem sodišču Republike Slovenije.

Na ustavnem sodišču so med drugim dosegli, da bodo samozaposleni z realno oceno dohodkov imeli lažji dostop do socialnih pravic, kot je znižano plačilo vrtca. V prihodnje pa pričakujejo tudi zaščito pravic delavcev:

Zahtevamo od države, da reši primere, in da tisti, ki kršijo pravice delavcem, ne ostanejo v krasnem položaju, torej živijo dobro, vendar ni nanje nič napisano in imajo celo na zalogo več firm.

Številne težave zaznavajo na področju zdravstvene oskrbe:

Nujno je urediti pedopsihiatrične urgentne službe, socialnovarstveni zavodi že nekaj časa opozarjajo na pomanjkanje prostih zmogljivosti za namestitev oseb z motnjo v duševnem razvoju na varovane oddelke.

Pravice so še vedno pogosto kršene invalidom. Država pa bi po besedah Nussdorferjeve morala aktivneje urejati romsko problematiko. Tudi pravica do vode, ki smo jo zapisali v ustavo, ni samoumevna. Še vedno se namreč dogaja, da socialno ogroženi ostanejo brez te osnovne dobrine.