Vodnjaki – zlati rudniki sredi trgov in dvorišč

foto: Jurij Popov

Vodnjaki so naprave za pridobivanje vode iz podtalnice. To je lahko eden izmed odgovorov na vprašanje, kaj je vodnjak. So pa tudi arhitekturni objekti posebnega pomena, ki so s časom izgubil del svojega pomena. Samo del, funkcionalni del, mogoče pa še tega ne v celoti. Pomen in vrednost vodnjaka nekoč je mogoče še najbolje opisal pesnik Ciril Zlobec, ko je v pesmi Vodnjak zapisal, da je le-ta stal sredi dvorišča kot zlati rudnik. Na dvorišču gradu v Vipavskem križu stoji baročni vodnjak na katerem je izklesano sporočilo: ELONORA DARUJE VODO ŽEJNEMU GRADU. Šlo je za grofico Eleonoro plemenito Attems. Tudi na številnih drugih gradovih in trgih mest so stali vodnjaki, ki niso le dajali vodo žejnim prebivalcem, ampak so zbujali zanimanje in ponos lastnikov s svojim umetniškim videzom. Vodnjak je bil in ostal vez med človekom in vodo, tudi če gre za presušeni vodnjak. Del svojega pomena je izgubil, ko je v naše domove začela pritekati voda po vodovodnih ceveh. To je vodnjakom vzelo temeljno funkcijo zagotavljanja vode za ljudi in živino, ohranili pa so simbolni in estetski pomen. Prej ko slej na različne načine izražajo človekovo odvisnost od vode. Pred nekaj več kot pol stoletja so po Sloveniji šteli vodnjake in jih našteli 64.566. Koliko jih je še danes? Pred leti je Helios spodbudil akcijo obnavljanja predvsem krajevnih vodnjakov in jih do prekinitve akcije pomagal obnoviti 82 v 71-tih občinah. Zamenjava lastništva je razlog, da jih niso sto. Kako pa je v mestih, kjer vodnjaki opravljajo predvsem estetsko funkcijo? To se je med drugim spraševal Jurij Popov, ko je pripravljal Nedeljsko reportažo. Kako pomembni so torej vodnjaki pri nas?