Se v šoli vse vrti okoli ocen?

Bliža se konec šolskega leta, učenci pišejo kontrolne naloge, popravljajo slabe ocene, se potegujejo za boljši uspeh. Predvsem v zadnji triadi osnovne šole ni nepomembno, kakšne ocene imajo na koncu šolskega leta – te namreč vplivajo na to, kam se bodo lahko vpisali v srednje šole. Pri dijakih v četrtem letniku srednje šole je podobno – pri večini ocene iz predmetov in mature prinašajo vstopnico na želeno fakulteto. Stres ob koncu šolskega leta je zato razumljivo velik, z njim pa tudi tesnoba, obremenjenost s šolo, pritiski na učence, učitelje in starše … V tokratni Intelekti smo se vprašali, zakaj je tako? Je slovenski šolski sistem preveč usmerjen v ocene? Zakaj so ocene v osnovni šoli tako visoke – je to zaradi znanja učencev ali nižje zahtevnosti? Kakšno znanje sploh učitelji iščejo v kontrolnih nalogah, nacionalno preverjanje znanja pa v standardiziranih testih ob koncu 6. In 9. razreda? Ali ocene odražajo pravo znanje otroka ali najstnika? Odgovore na ta in druga vprašanja smo iskali z gosti, to so:

Metka Zorec, predsednica Učiteljskega združenja Slovenije, dr. Zdenko Kodelja, vodja Centra za filozofijo vzgoje pri Pedagoškem inštitutu, mag. Milan Rogelj, ravnatelj OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, in dr. Damijan Štefanc, izr. profesor na oddelku Pedagogika in andragogika za ljubljanski Filozofski fakulteti, tudi predsednik Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije.