Perc

Med priimki v Sloveniji je priimek Perc skupaj s priimki Janc, Kunej, Turšič, Veselič in Šoštarič na 714. –719. mestu za priimkoma Kovše in Smolej na 712.–713. in pred priimki Bitenc, Furman, Mikuž in Živković na 720.–723. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS se je 1. 1. 2016 s priimkom Perc podpisovalo 453 (1971: 477; 1997: 507; 2015: 457) prebivalcev in prebivalk Slovenije. Ti so bili po regijah razporejeni takole: v savinjski 146, v osrednjeslovenski 78, v podravski 70, v posavski 66, v obalno kraški 30, v zasavski in v jugovzhodni Sloveniji po 18, v gorenjski 15, v pomurski 6, v koroški, primorsko notranjski in goriški manj kot po 5.

Priimek Perc je tudi sestavina dvojnih priimkov. Takih priimkov je bilo konec leta 1997 skupaj 14, od teh 7 s priimkom Perc na prvem in 7 na drugem mestu: Perc Gruškovnjak, Perc Molan, Perc Nekrep, Perc-Orel, Perc-Skubic, Perc-Škulj, Perc Vargek ter Čupeljič Perc, Gorišek Perc, Krošlin-Perc, Nekrep-Perc, Palhartinger Perc, Pohajač-Perc, Potočar-Perc.

Priimek Perc z različico Perec je nastal iz imena ali priimka Per. Tvorjen je s priponskim obrazilom (e)c in je prvotno pomenil ‘sin Pera’. Priimek Perc oblikovno izhaja iz priimka Perec po uveljavitvi odvisno sklonske podstave *Perc- v imenovalniku (tj. Perec, v rodilniku Perc-a, v dajalniku Perc-u itd.).

Ime Per, ki je v priimkovnem procesu postalo tudi priimek, je nastalo po krajšanju iz imena Peter. Iz imena ali priimka Per so s priponskimi obrazili č, čič, e, ec, ic, ič, ko tvorjeni še priimki Perč, Perčič, Pere, Perec, Peric, Perič, Perko, ki so imeli enak prvotni pomen kot priimek Perc. Priimek Perčič je lahko tvorjen tudi s priponskim obrazilom ič iz priimkov Perč, Perec ali Perc in je prvotno pomenil ‘sin Perča ali Perca’.

Iz priimka Perc so s priponskimi obrazili el, elj in l tvorjeni priimki Percel, Percelj in Percl. Iz priimka Perc oziroma Perec je nastal tudi priimek Pirc z različico Pirec, in sicer po zapisu z i-jem namesto e-ja, ki se pred r-jem zelo pogosto izgovarja kot i. Menjavanje takega zapisovanja je razvidno že iz starih listin. Izvorno je torej prvotnejši priimek Perc, a je priimek Pirc veliko bolj pogost (2016: 2007, 36. mesto).