Godci Poljanske doline

foto: Vesna Vidmar

V tretji iz cikla oddaj izpod Blegoša bomo začutili življenje na vasi, ki so jo nekoč postavili bajtarji. Ustavili smo se na kmetiji Pr’ Andrejon v Gorenji Žetini in zaznali vonj, ki je pred stoletjem sem privabljal učenega literata iz mesta Ljubljana – Ivana Tavčarja. Tu se še zmeraj radi ustavljajo številni popotniki, pohodniki in drugi radovedneži. Tavčar je Gorenjo Žetino v povesti Cvetje v Jeseni imenoval Jelovo Brdo. O večpomenski vlogi predpustnih kolednikov in o strasti Žetinskih godcev z Gorenje Žetine bosta tekli beseda in viža v oddaji Slovenska zemlja in privedli do sodobne ustvarjalnosti Poljanske doline, ki zareže v izrazu poezije Janeza Ramoveša in glasbe Uršule Ramoveš ter Fantov z Jazbecove grape.