Vlada je potrdila novelo stanovanjskega zakona

foto: commons.wikimedia.org

Med upravičenci do subvencije najemnin za neprofitna stanovanja na eni strani in tržna na drugi ne bo več razlik. Vlada je namreč – sledeč dvema odločbama ustavnega sodišča – potrdila novelo stanovanjskega zakona, ki poleg omenjene izenačitve cilja tudi na pospešeno graditev novih najemnih stanovanj.

Način ugotavljanja višine subvencije za najemnike v neprofitnih oziroma tržnih stanovanjih, ki je bil doslej različen, bo po novem enak, pravi okoljska ministrica Irena Majcen in dodaja:

Prav tako je predvideno, da se v postopku preveri izpolnjevanje določb za neprofitno najemnino imetnikom stanovanjskih pravic tudi izpred leta 2003.

Izjeme so nekdanji imetniki stanovanjske pravice, ki stanovanja niso odkupili ali so ostali v denacionaliziranih stanovanjih. In zakaj omenjeno preverjanje? Zato, ker mnogi najemniki pogojev za pridobitev neprofitne najemnine ne izpolnjujejo več, saj se jim je gmotni položaj bistveno izboljšal. Taki bodo najemniki sicer ostali, le da bo neprofitno najemnino zamenjala tržna.Z novelo zakona bodo občine potrebne osebne podatke pridobile same.

In še nekaj je novo: stanovanjski skladi se bodo za graditev javnih najemnih stanovanj lahko dodatno zadolžili; zato – pravi ministrica Majcnova – bo teh stanovanj več.