Peter Svetina

Peter Svetina
foto: osebni arhiv

Peter Svetina je specialni pedagog in socialni podjetnik, ki svoje življenje v veliki meri posveča osebam s posebnimi potrebami in socialni ekonomiji. Vendar je bila še pred njegovo poklicno izbiro prisotna osebna izkušnja z osebo s posebnimi potrebami, ki je verjetno tudi usmerila njegovo poklicno pot. To je bila njegova sestra, ki ima motnjo v duševnem razvoju. Tudi potem, ko si je sam ustvaril družino, se je Peter kot oče soočil z “drugačnostjo” pri svojem otroku. O prepletanju poklicne in osebne izkušnje, o razumevanju sveta “drugačnih” in o možnostih zaposlovanja invalidov se bo z njim pogovarjala Jana Bajželj.

Peter piše tudi blog: http://petersvetina.blog.siol.net/