Digitalizacija in informatizacija kmetijstva

foto: cema-agri.org

Digitalizacija se neizogibno širi v vse pore življenja. Računalništvo oziroma prenos podatkov s pomočjo elektronske tehnologije v kmetijstvu še ni prevzelo vloge, kot jo ima v vseh drugih gospodarskih panogah, čeprav razvoj na tem področju neustavljivo prehaja tudi v poljedelstvo, sadjarstvo in živinorejo. V Sloveniji imamo nekaj primerov takšnih sodobnih praks, predvsem na velikih kompleksih. Med informacijskimi poslovnimi sistemi, primernimi za upravljanje kmetij, pa je med najbolj celovitimi sistemi Pantheon Farming. Rešitev, ki jo je izdelalo podjetje Slovenski Datalab in ki je bila prepoznana na največjem evropskem tekmovanju za podjetja na področju inovacij (nagrajena za inovativnost na tekmovanju European Business Awards 2016 / 2017). Tudi ta sistem je že vpeljalo nekaj podjetniško usmerjenih slovenskih kmetijskih gospodarstev. Jernejka Drolec je poiskala nekaj primerov, kjer so informatizacijo oziroma digitalizacijo že vpeljali v kmetijske delovne procese.

Informatizacijo vseh postopkov v kmetijski proizvodnji so v Sloveniji med prvimi že pred desetimi leti začeli uvajati v poljedelski proizvodnji Perutnine Ptuj, takrat so si pomagali s strokovno podporo ene od nemških univerz, danes pa pri tem sodelujejo tudi naše izobraževalno-raziskovalne institucije. Precizno kmetovanje postopno uvajajo tudi v Panviti in na posameznih velikih profesionalnih kmetijah. Precizno poljedelstvo pomeni, da so njihovi stroji opremljeni z vso potrebno informacijsko tehnologijo, za zbiranje in analiziranje podatkov, s katerimi načrtujejo in opravljajo agrotehnične ukrepe, kot so setev, dognojevanje in škropljenje na poljih. Franc Veršič, direktor Perutnine Ptuj Agro iz Skupine Perutnina Ptuj:

 

Pri tem je vsaka pot kmetijskega stroja določena z natančnimi podatki. Ko strojnik spomladi sede na stroj in gre na polje, ga na računalniku že čakajo podatki, ki jih mora vedeti in uporabiti pri agrotehnični operaciji. Vse to pa se prenaša s sateliti in mobiteli:

 

Računalniška oprema, satelitska navigacija, informatizacija postopkov v kmetijskih procesih razbremenjujejo človeka težkega dela in skrajšujejo birokratsko delo, delno nadomeščajo tudi intelektualno delo. A človeka ne izpodriva, človek prevzema predvsem nadzor in vse pomembne odločitve.

Satelitski sistem za usmerjanje kmetijskega vozila

foto: wikimedia.org

 

Sodobna informacijska tehnika ne more nadomestiti dobrega genetskega potenciala rastlin in dobrih rastnih razmer ali vrhunske genetske osnove živali – v živinorejski proizvodnji, pač pa gre razvoj z roko v roki. Razvoj na tem področju in uporabo digitalizacije so v kmetijstvo vnesla podjetja, od njih se zdaj učijo izobraževalne institucije:

Spektrometer na sprednjem delu traktorja

foto: wikimedia.org

 

Oprema za informatizacijo postaja cenovno dostopnejša, kljub temu pa ekonomske rezultate precizno poljedelstvo prinaša samo na večjih posestvih, ki merijo vsaj od 70 do 100 hektarjev.
Prednost takšnega preciznega kmetovanja je, da trošimo čim manj virov in ne obremenjujemo okolja, obenem prihranimo stroške in čas. Dober pripomoček za upravljanje kmetije je tudi informacijski poslovni sistem, ki je prilagojen ne samo vsem procesom v poljedelstvu, ampak tudi živinoreji, pridelavi grozdja, vina, sadja, oreščkov. Informacijski sistem Pantheon Farming je zaradi celovitosti pred kratkim dobil nagrado za inovativnost na evropskem tekmovanju European Business Awards 2016/2017. Imajo ga nekatera, zdaj še redka, podjetniško usmerjena kmetijska gospodarstva, eno od takšnih je 65-hektarski Nasad Monterosso na Hrvaškem, na njem je 14 tisoč oljk, 30 tisoč trsov, 2 tisoč češenj ter 600 fig in 650 mandljev. Posestvo upravlja podjetje ORE investiranje in upravljanje naložb iz Ljubljane, njegov predstavnik Slaven Deležen, o koristih informacijskega poslovnega sistema za kmetijsko proizvodnjo:

 

Računalništvo, prihaja tudi v kmetijstvo, pravi Andrej Mertelj, direktor slovenskega Datalaba, ki je razvilo omenjeni informacijski poslovni sistem za upravljanje kmetij:

Senzor, ki izračuna, kako bo potrebno gnojiti posamezno rastlino

foto: wikimedia.org

Seveda informatizacija kmetijstva pomeni strošek. Kdaj se izplača glede na velikost kmetij v slovenskih razmerah?

 

Tako tudi digitalizacija in informatizacija v kmetijstvu nista vprašanje, zgodila se bo neizogibno, že danes je nujna za velike kmetije in priporočljiva za ambiciozne.