Podari delovno izkušnjo

“S svojim delom oplajamo tisto, kar se pridela na kmetiji.”

zc-grunt
Izdelki Grunta
foto: Jana Bajželj

Grunt je poimenovanje za večje kmetijsko posestvo, ki je nekdaj obsegalo od 15 do 20 hektarov, piše v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Grunt pa se imenuje tudi zavod za socialno podjetništvo na podeželju, ki sta ga lani ustanovila Matija Zadrgal in Peter Svetina, zato da bi lahko zaposlila nekaj invalidov. Ali je bila njuna poteza prava?

 

Kmetija Zadrgal