Studio ob 17.00

Tehnološka pismenost odraslih

woman-hand-smartphone-laptop
foto: pexels.com

Mednarodna raziskava o spretnostih odraslih v 33-tih državah razkriva, da so odrasli pri nas v povprečju po pismenosti, znanju računanja in sposobnosti reševanja problemov v tehnološko razvitih okoljih pod povprečjem držav članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Kaj nam sporočajo ti dosežki odraslih? Kakšne ukrepe bodo na podlagi njih zasnovali pristojni? V Studiu ob 17-ih z voditeljico Natašo Lang in gosti.