Nasilja nad starejšimi je vedno več

foto: Jana Bajželj

Danes obeležujemo Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi. Pobudo za svetovni dan je dala Mednarodna mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi, ustanovljena leta 1997 v Kanadi. Delež starejših ljudi v družbeni strukturi se povečuje, zato se tudi vedno pogosteje srečujemo z različnimi oblikami nasilja nad starejšimi. Pojavlja se tako znotraj družinskih odnosov kot tudi s strani institucij ali tretjih oseb, ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarja društvo za nenasilno komunikacijo. Lucija Fatur se je pogovarjala z Darinko Rozman iz društva SOS telefon.