Prvi na obisku

50 let reaktorja Triga

20160520_065230
foto: Darja Pograjc

Atomska goba 12 km iz Ljubljane

12 km severovzhodno iz prestolnice se sredi polj na severnem bregu Save nahaja Reaktorski infrastrukturni center v Podgorici, ki je del Instituta Jožef Stefan. Tam neprekinjeno, v namene šolanja in raziskovanja na področju jedrske tehnologije, že 50 let deluje reaktor Triga. Posebna je njegova oblika, ki simbolizira atomsko gobo, razloži prof. dr. Borut Smodiš, vodja Reaktorskega infrastrukturnega centra (RIC): “Zgradba je arhitekturno zaščitena in predstavlja spomenik lokalnega pomena.

31. maja ob 11. uri 50 let nazaj je bil trenutek, ko je reaktor dosegel t.i. prvo kritičnost. Se pravi, da je prvič stekla kontrolirana jedrska reakcija in smo začeli z obratovanjem, ki uspešno poteka še danes.

Doc. dr. Luka Snoj razloži, da v RIC-u opravljajo raziskave na področju osnovne fizike, reaktorske fizike, reaktorske tehnike, jedrske varnosti in znanosti o okolju, reaktor pa uporabljajo tudi za usposabljanje bodočih operaterjev nuklearke Krško.

Strog protokol in možnost kontaminacije

Reaktor obratuje glede na potrebe raziskovalcev. “Včasih je to lahko samo nekaj minut na dan, drugič se lahko zgodi, da zahtevajo 20-urno obratovanje. Tega običajno opravimo prek noči,” o urniku pove operater reaktorja, dipl. fizik Anže Jazbec. Obiskovalci, ki želijo vstopiti v nadzorovano okolje, morajo ob vhodu izpolniti obrazec z osebnimi podatki, s pomočjo katerega se v primeru kontaminacije izvaja sledljivost.

Vsak obiskovalec dobi dozimeter, ki meri, koliko sevanja je prejel. Vstop v samo reaktorsko halo je pri nas narejen skozi kontrolno sobo, potem pa se obiskovalci lahko po stopnicah povzpnejo na reaktorsko ploščad, kjer lahko pogledajo v reaktorski bazen.


Reaktorski bazen je globok 6 m. 5 m pod gladino vode se nahaja reaktorska sredica, ki v času obratovanja seva modro svetlobo.