Nočni obisk

Zdravilne zgodbice

zdravilne zgodbice
foto: uareneveralone.blogspot.si

Drevi se bomo v nočnem programu na Prvem zdravili z Zdravilnimi zgodbicami. Lani smo lahko spoznali prvi del te knjige, v katerem sta avtorici, psihologinja Mia Bone in kulturologinja Petra Julia Ujawe, zbrali zgodbice za malčke od prvega do približno četrtega leta starosti. Od uspavanja, zdravljenja težav z govorom in drugih, za to starost pogosto značilnih težav, pa letos z drugim delom, ki je tik pred izidom, stopata nasproti razvojnim tegobam, ki se pojavljajo pri otrocih pred vstopom v šolo. Grajenje spolne vloge, razvoj inciativnosti in zdrave ambicioznosti na eni strani in občutkov krivde na drugi, vzpostavljanje svoje vloge v družbi in podobno. Tudi tokrat sta se pri pisanju zgodbic oprli na teorijo psihosocialnega razvoja svetovno znanega psihologa Erika Eriksona. O vsem tem se bo z gostjama pogovarjala Tina Kralj.