Edo_Bregar
Edo Bregar
foto: wikipedia.org

Na današnji dan leta 1755 se je v Slovenj Gradcu rodil teolog in pedolog  JANEZ  PAVEL  JEŠENAK. Kot član Štajerske kmetijske družbe je preučeval vrste tal in rodovitnost zemlje. Na podlagi svojih izkušenj in nemških gospodarskih knjig je leta 1821 napisal “Bukve za pomoč inu prid kmetom potrebne”, v katerih je prvi v slovenščini opisal postopek mehanske analize najpomembnejših sestavin njivske zemlje.

—–

Zdravnik ftiziolog in pulmolog ter prevajalec  FRANJO  SMERDU  se je rodil na današnji dan pred 110-imi leti v Gradcu. Leta 1932 je diplomiral iz medicine, nato pa delal v Mariboru, Cerknici in na interni kliniki v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni je bil ravnatelj zdravilišča za pljučne bolezni v Novem Celju in zdravnik v vojaški bolnišnici v Ljubljani. Tam je od leta 1963 vodil pljučni oddelek ter ustanovil kardio-respiratorni laboratorij. Velja za pionirja funkcijske diagnostike pljuč na Slovenskem. Franjo Smerdu se je ukvarjal tudi z medicinsko terminologijo, iz angleščine, francoščine in italijanščine je prevajal poljudnoznanstvena dela z medicinskega področja in leposlovno prozo, iz slovenščine v nemščino pa zlasti poezijo.

—–

Literarna zgodovinarka  SILVA  TRDINA  je študirala slavistiko in primerjalno književnost študirala v Ljubljani in Pragi, leta 1934 doktorirala in se

nato izpopolnjevala v Italiji. Učila je na srednjih šolah, nekaj časa je bila predavateljica na visoki pedagoški šoli in lektorica za italijanščino na ljubljanski univerzi. Objavljala je literarnozgodovinska dela, članke in kritike, pripravila izdajo del Josipa Murna, sestavljala šolske učbenike ter prevajala iz češčine in italijanščine. Napisala je tudi dramo “V provinci”. Silva Trdina se je rodila na današnji dan pred 110-imi leti v Ljubljani.

—–

Gospodarstvenik in inovator  EDO  BREGAR  je po končani srednji tehniški šoli v Ljubljani delal v papirnici v Radečah in tovarni celuloze v Goričanah pri Medvodah. Med narodnoosvobodilnim bojem je bil v Poljanskem bataljonu med pobudniki za ustanovitev tehnike in kot njen vodja zaslužen za ustanovitev grafičnih tiskarn na desnem bregu Save ter razvoj partizanskega tiska na Gorenjskem. Leta 1944 je organiziral tiskarne Julija, Trilof in Donas; drugi dve je tudi zasnoval in postavil tiskarske stroje. Po vojni je opravljal vrsto nalog na družbenopolitičnem in gospodarskem področju; pri tem se je odlikoval z uvajanjem novih postopkov in inovacij. Edo Bregar se je rodil na današnji dan leta 1918 na Dobovcu.

—–

Danes je Dan državnosti Republike Slovenije. Na današnji dan pred 24-imi leti je slovenska skupščina s “Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti” in z “Deklaracijo o neodvisnosti” uzakonila samostojnost naše države. Hkrati je parlament sprejel tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne listine. Slovesna razglasitev samostojnosti je bila naslednji dan, 26. junija 1991, na ljubljanskem Trgu revolucije.